ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ

ทางร้านค้าตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้วจะรีบจัดส่งสินค้าให้ครับ