เครื่องกรองน้ำระบบทราย ตอนที่5

เครื่องกรองน้ำระบบทรายกรองช้า สำหรับครัวเรือนบนพื้นที่สูง แบบที่ 2

วัสดุ-อุปกรณ์
— ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ยาว 100 ซม.) 1 ท่อน
— ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ยาว 80 ซม.) 1 ท่อน
— ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ยาว 20 ซม.) 1 ท่อน
— ข้องอ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ตัว
— อื่นๆ เช่น เลื่อย กาวประสานท่อน้ำ สว่าน ฯลฯ

งบประมาณที่ใช้ / ชุด 550 บาท (แล้วแต่ราคาวัสดุของแต่ละพื้นที่)
— 1. ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ท่อนละ 400 บาท (ทำได้ 2 ชุด)
— 2. ข้องอ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ตัวๆละ 90 บาท 180 บาท
— 3. กาวประสานท่อขนาด 250 ml กระป๋องละ 250 บาท
— ( 1 กระป๋อง ทำได้ 8-10 ชุด )
— 4. ก๊อกน้ำ 85 บาท
— 5. ทรายละเอียด ถุงละ 90 บาท
— ( 1ถุงทำได้ 2 ชุด)
— 6. เหยือกน้ำใช้ปิดท่อ อันละ 40 บาท

ขั้นตอนการทำ เครื่องกรองน้ำแบบที่ 2
1. ตัดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 20 80 และ 100 ซ ม. ตามลำดับ จากนั้นเจาะรูท่อที่
ยาว 80 ซม. ให้กว้างขนาดท่อ 4 หุน ที่ระดับความสูง 50 ซม.

2. ทากาวบริเวณปลายท่อที่จะทำ การประกอบ และประกอบท่อตามแบบ (รูปด้านล่าง) ให้เป็นรูป
ตัว U โดยมุมทั้งสองข้างนั้นใช้ ข้องอขนาด 4 นิ้วในการประกอบ หลังจากนั้นจึงประกอบก๊อกน้ำ
ขนาด 4 หุนเข้ากับท่อที่เจาะรูไว้

 

3. เติมทรายละเอียดลงในท่อที่ประกอบเสร็จแล้ว ท่อด้านที่ใช้เติมน้ำ ใส่ทรายให้สูง 50 ซม. และท่อ
ด้านที่ติดก๊อกน้ำ ใส่ทรายให้ต่ำกว่าก๊อกน้ำ 10 ซม.

 

 

4. ใส่น้ำด้านท่อที่สูงกว่า และเปิดให้น้ำ ไหลผ่านทรายกรองจนกว่าน้ำจะใส ถึงจะสามารถนำน้ำ ไปใช้ได้