เครื่องกรองน้ำระบบทราย ตอนที่2

การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ

หากสังเกตว่าน้ำที่ได้จากการกรองไหลช้ามาก กว่าจะได้น้ำแต่ละแก้วใช้เวลานาน หมายความว่า เกิดการอุดตัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าทราย ให้ตักทรายออกประมาณ 15-20 ซ.ม นำไปล้างแล้วนำกลับเข้าไปใหม่เหมือนเดิม

เครื่องกรองน้ำระบบทรายกรองช้า สาหรับครัวเรือนบนพื้นที่สูง แบบที่ 1

วัสดุ-อุปกรณ์
— ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ยาว 95 ซม.) 1 ท่อน
— ฝาครอบท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 1 อัน
— ท่อ PVC ขนาด 4 หุน (ยาว 80 ซม.) 1 ท่อน
— ท่อ PVC ขนาด 4 หุน (ยาว 8 ซม.) 1 ท่อน
— ข้องอเกลียวใน ขนาด 4 หุน 2 ตัว
— ก๊อกน้ำขนาด 4 หุน 1 ตัว
— อื่นๆ เช่น เลื่อย กาวประสานท่อน้ำ สว่าน

 

งบประมาณที่ใช้/1ชุดประมาณ = 700 บาท (แล้วแต่ราคาของแต่ละพื้นที่) ดังนี้
— 1. ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ท่อนละ 800 บาท
— ( ตัดได้ 4 ท่อน ทำได้ 4 ชุด)
— 2. ฝาครอบท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 อัน 160 บาท
— 3. ท่อ PVC ขนาด 4 หุน ยาว 4 เมตร ท่อนละ 50 บาท
— ( ตัดได้ 4 ท่อน ทำได้ 4 ชุด)
— 4. ข้องอเกลียวใน ขนาด 4 หุน 2 ตัวๆละ 8 บาท
— 5. ก๊อกน้ำขนาด 4 หุน 1 อัน 85 บาท
— 6. ถังน้ำ 1 ถัง 95 บาท
— 7. กาวประสานท่อขนาด 250 ml กระป๋องละ 250 บาท
— (1 กระป๋อง ทำได้ 8-10 ชุด )
— 8. ทรายละเอียดถุงละ 90 บาท
— (ทราย 1 ถุงทำได้ 2 ชุด)
— 9. ทรายหยาบถุงละ 90 บาท
— (ทราย 1 ถุงทำได้ 10 ชุด)