เครื่องกรองน้ำระบบทราย ตอนที่1

ลักษณะเฉพาะของเครื่องกรองน้ำ

ลักษณะเด่นสามารถตักน้ำจากโอ่งมาใส่เครื่องกรองน้ำได้เลย ภายในเครื่องกรองน้ำไม่มีสารเคมี มีแต่ทรายธรรมชาติ อาศัยจุลินทรีย์เพาะบ่มขึ้นมาในทราย เป็นตัวช่วยทำให้น้ำบริสุทธิ์ ประชาชนสามารถสร้างขึ้นเองได้ไม่ยาก โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน การใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย ประหยัด ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ไฟฟ้า การออกแบบ ได้คำนึงถึงการที่จะให้ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเป็นเจ้าของได้

สำหรับทรายที่ใส่ในเครื่องกรองน้ำควรจะเป็นทรายละเอียดที่มีขายทั่วไป หรือ โดยนำมาร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด เพื่อคัดเอาสิ่งแปลกปลอมออก จากนั้นนำมาล้างให้สะอาด ล้างหลายครั้งจนกว่าน้ำที่ล้างใสสะอาด นำไปแช่น้ำส้มสายชู ประมาณ 2 วัน โดยใช้น้ำส้มสายชู 1 ขวด ประมาณ 750 ซีซี ต่อทราย 10 ลิตร เพื่อละลายหินปูนออก และล้างให้สะอาดอีกครั้งด้วยน้ำสะอาด จากนั้นบรรจุเข้าไปในเครื่องกรองน้ำ ความสูงของทรายต้องไม่ต่ำกว่า 60 ซ.ม ถึงจะมีประสิทธิภาพ จุลินทรีย์จะเกิดขึ้นบริเวณผิวทรายเมื่อใช้เครื่องกรองน้ำประมาณ 2 เดือน และต้องใช้ติดต่อกันถึงจะเกิดการก่อตัวของจุลินทรีย์ ดังนั้นระยะแรกเครื่องกรองน้ำนี้จะสามารถกรองเศษวัสดุ และตะกอนต่างๆ ได้เท่านั้น พอประมาณเดือนที่ 3 จะสามารถกรองจุลินทรีย์ได้ หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำอาศัยจุลินทรีย์เพาะบ่มขึ้นมาในทราย เป็นตัวช่วยทำให้น้ำบริสุทธิ์ ดังนั้นน้ำที่นำมากรอง ต้องปราศจากสารเคมี เช่น สารคลอรีน ยากำจัดศัตรู และน้ำที่ตากแดดจนร้อน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ การเปลี่ยนชนิดของน้ำที่กรองจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง ต้องรอจนกว่าจุลินทรีย์จะปรับตัวได้ น้ำไม่ควรจะเป็นน้ำขุ่นจะทำให้ทรายตันเร็ว